2011. november 7., hétfő

Csoóri Sándor Kubáról

(....) S eszembe jut egy író vallomása, amit vagy olvastam, vagy hallottam valahol. Valaki megkérte, hogy jellemezze a kubai népet. Az író mintha egy remekművet kezdene el, olyan pontosan fogalmazott: a kubai: az fehér bőrű néger vagy fekete bőrű európai. Aki nem így tekint rájuk, sohasem érti meg őket.


Mire kiérek az utcára, elmúlik a fáradtságom. De ettől a naptól kezdve szorongással megyek el minden utcára néző Funerária mellett. A virrasztók mindenütt úgy ültek a koporsók körül, mint különös családi összejövetelen. Olyan Funeráriát is láttam, melynek a szomszédságában caffetéria volt. Mivel mindkettő az utcára nyílott, a virrasztók csak fölálltak helyükről, és átléptek kávézni.
Mitől fogadhatják itt ilyen természetesen a halált? Szertartásaikban a négerek halottkultusza él tovább? Annak az ősibb állapotnak a költészete, melyben nem alakult még ki oly végletesen és véglegesen az Én-tudat, s így a pusztulás-tudat se volt olyan ijesztő?
A virrasztás hagyománya valóban néger eredetű. A spanyol hittérítők nem kényszeríthették rá a feketékre a kereszténységet anélkül, hogy valamiben ne alkalmazkodtak volna hozzájuk. A Rettenetes Fára fölszegelt Krisztusért s a fehér arcú Szűzanyáért cserébe a virrasztásnak ezt az ősibb szertartását vették át. A megalázkodás és a megváltás eszméjét elfogadtatták velük, de úgy látszik, halottaikat már nem tudták elpörölni tőlük. Meglep, hogy a spanyol egyház az inkvizíció közben ilyen megalkuvásra is képes volt. Vagy a hittérítők bölcsebbek, belátóbbak voltak, mint az európai egyházatyák? Persze, ha a hittérítők nem vették volna át a holtak útrabocsátásának ezt az ősi kultuszát, a Kubába hurcolt néger rabszolgák mindenképpen magukkal hozták volna, eltörölhetetlen emlékeikkel, világképükkel együtt.
Vajon csak ez lehet a számunkra szokatlan virrasztás hátterében? Másra is gondolnom kell. A halálról nemcsak a Kubába hurcolt négereknek, de az óhazából odakerült spanyoloknak is más a véleménye, mint a keresztény Európa népeinek.
Lorca írja, hogy a halál minden országban befejezés, csak Spanyolországban nem. Másutt becsukódnak az ajtók, Spanyolországban ilyenkor tárulnak ki. „Spanyolországban a halott holtan is élőbb, mint a világ bármely más táján; arcéle metsző, mint a borotva éle. A halállal való tréfálkozás és a halál csendes szemlélése megszokott a spanyol számára… A kés és a szekérkerék, a bicska és a pásztorok szúrós szakálla – az erdei tisztások, a csipkével borított szentek, a mész, az ereszek sebző éle és a kilátók Spanyolországban mind aprócska halálfüveket teremnek.”
A kétféle népben, a négerben és a spanyolban a tánc és a dal rendkívüli képessége mellett még a halállal szembeni magatartás is hasonló? Vagy ezt csak én hasonlítom össze? Persze, legyen bármilyen eredete ennek a hasonlóságnak, nem a hasonlóság: az eredmény a meglepő. Én megdöbbenve s visszafojtott öklendezéssel hátráltam ki onnét, ahol ők csapzottság és bálványarc nélkül ülték körül a halált, a végzet viaszornamentikáját egyetlen mozdulattal letörölve homlokukról. Irigyelni kezdtem a halál iránti türelmüket; az utcára nyíló virrasztótermeik köznapiságát.

 
Igen, a tenger! Nem rak toronymagas hullámokat, épp hogy csak a széle borzolódik. Nincs rajta hajó; nincs rajta Hemingway öreg halászának a csónakja sem, üres, akár egy lakatlan ház; és mégis ki tudná megszokni? A tenger más világ! Majakovszkij azt írta, hogy az óceán elképzelés dolga. Telitalálat! Valóban nem ott kezdődik-e a tenger, ahol köznapi fogalmaink partvonala megszakad, s átlendülünk a világteremtés mítoszainak hullámverésébe; a földtörténet, az özönvizek és a népvándorlások világába? Nem ott kezdődik-e, ahol a képzelet hajóra száll, és új szigeteket keres?


Elhagyva Havannát, autónk rohanásával párhuzamosan érzem, hogy a táj, amit látok, a társadalom tökéletes önarcképe, öröklött vonásaival, sajátos anyajegyeivel együtt. A Matanzas utáni vidéki városok nagy része is – eltekintve az út melletti modern benzinkutaktól, szervizektől, amerikai hangulatú büféktől – olyan, mintha Spanyolországból telepítették volna ide. Lapos tetejű, zárt udvarú házak tapadnak egymáshoz. Egyetlen díszük az ablakokat borító vasrács. Mintha mindegyik külön kis börtön vagy még inkább hárem volna. Nem is tudom, hogy illett ide a gitárhang, a szerenádok tüze vagy mélabúja?
 Zártságuknak viszont teljesen ellentmond, hogy ajtajaik közvetlenül az utcára nyílnak. Az utcára? Egy-két lépcső magasából egyenesen a járdára, másutt pedig árkádok alá. S mivel a szellőztetés miatt a szobákat nem egymás mellé, hanem egymás mögé építették, végig lehet látni az egész lakáson.
Hintaszék nélkül elképzelhetetlenek ezek a házak. Vagy bent a szobában, vagy kint a ház előtt állnak. Az otthoni kispadokat juttatták eszembe. A hintaszék persze nemcsak kényelmi, de nagyon is célszerű bútordarab. Ha hintáztatja magát az ember, kellemes légáramlást kavar maga körül, és egy füst alatt a legyeket is elzavarja.

Csoóri Sándor: Kubai napló, 1963

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése